پیام کار و فناوری
مطالب خواندنی کار و فناوری - مطالب خواندنی جدید  
قالب وبلاگ

               اصول مطالعه صحیح جهت امتحانات نوبت اول 

. مطالعه صبح زود و شب هنگام خواب : تحقیقات نشان داده است مطالعه در هنگام شب ( قبل از خواب ) و صبح زود کار آمدتر است البته این اصل ثابت نیست چون برخی از افراد در ساعات پایانی شب یا ابتدای روز خواب آلود هستند و نمی توانند به خوبی مطالعه کنند بنابراین هر فرد بهتر است با در نظر گرفتن این اصل زمان مطالعه خود را مشخص کند .

 2. وضعیت بدن در هنگام مطالعه : بهترین وضعیت برای مطالعه کردن نشستن پشت میز مطالعه است .

هنگام مطالعه ، از دراز کشیدن بپرهیزید زیرا این عمل خود موجب خواب آلودگی و حواس پرتی می شود .

 3. یادداشت برداری و خلاصه نویسی : شما دانش آموزان باید از مطالبی که

می خوانید یادداشت برداری و خلاصه نویسی کنید تا نزدیک امتحان آنها را مطالعه کرده و به حافظه بسپارید . 

4. تند خوانی : تمرین کنید تا تند بخوانید . تند خوانی باعث صرفه جویی در

وقت و تمرکز بیشتر می شود و اگر از این شیوه به درستی استفاده شود موجب پیشرفت در مطالعه می شود .

 5. برقراری ارتباط بین مطالب آموخته شده : باید بین مطالبی که می

خوانید یک ارتباط منطقی برقرار کنید تا به راحتی در ذهن ثبت شوند . 6. علامت زدن عبارات مهم : خط کشیدن یا علامت زدن زیر مطالب و عبارات مهم در بازخوانی و یادآوری مطالب آموخته شده تاثیر بسزایی دارد . 

7. تکرار مطالب : سعی کنید مطالبی را که مطالعه می کنید

برای خود بیان و تکرار کنید ، تکرار موجب تقویت یادگیری می شود . 8. وقت کافی برای مطالعه : میزان یادگیری با مدتی که صرف آن می شود ارتباط مستقیم دارد بنابراین توصیه می شود که برای مطالعه وقت کافی در نظر بگیرید .

 9. از حفظ خواندن : از بر خواندن مطلبی  که قبلا آموخته شده برای شخص دیگری که بتواند اشتباهات شما را اصلاح کند در ثبت و نگهداری مطالب بسیار مفید است .

 10. تقسیم مطالب : مطالب دشوار را به مطالب ساده تر و کوچکتری تقسیم کنید تا بتوانید مطالب را به خوبی یاد گرفته و به خاطر آورید . 

11. تمرکز نیرو : برای آنکه بتوانید به نتیجه دلخواه دست یابید باید بر خودتان مسلط شوید و نیروی خود را متمرکز کنید و آن را در مسیر هدف از پیش تعیین شده بکار اندازید. 

12. امید : برخی از دانش آموزان خوب برنامه ریزی می کنند و حتی خوب مطالعه می کنند اما همواره مأیوس و ناامید هستند و تصور می کنند رقبا از آنها پیشی گرفته اند که این نا امیدی خود موجب دلسردی و عدم دقت می شود. 

13 . توکل به خدا : شما دانش آموز عزیز باید قبل از هرکاری ( از جمله شرکت در امتحانات) به خدا توکل کنید و با تلاش و همت و بکارگیری اصول مطرح شده به طور کامل و دقیق مطالب و منابع درسی را مطالعه کرده تا ان شاء ا... موفق شوید .

                  نمونه سوالات نوبت اول حرفه و فن دوره راهنمایی

« هوالفتاح العلیم »

مدرسه راهنمایی..........................

نام و نام خانوادگی:.......................                                      تاریخ آزمون:....../...../....

نام کلاس:.......................                                                  مدت آزمون:...........دقیقه

نام درس: آموزش حرفه و فن سال اول                                     نمره:.........................

 

الف- پاسخ صحیح را مشخص نمایید:  (75/0)

1- هر چه تعداد اجزای یک سیستم بیشتر باشد، سیستم............... است:

الف- ناقص تر             ب- پیچیده تر             ج- کامل تر              د- ساده تر

2-  وسیله « حفاظت از مدار الکتریکی در برابر عبور جریان غیر مجاز» چه نام دارد؟

الف- فیوز                  ب- لامپ                  ج- کلید                   د- پریز

3- مهم ترین راه پیشگیری از نابودی محیط زیست کدام گزینه است:

الف- استفاده کمتر از سوخت                       ب- بازیافت مواد

ج- جلوگیری از تخریب جنگل ها                  د- کنترل جمعیت

 

ب- در جاهای خالی کلمه مناسب بنویسید:  (1)

4- به مجموعه هایی که اجزای آن ها هماهنگ با یکدیگر کار می کنند..................... می گویند.

5- دینام دوچرخه نیروی.....................دوچرخه را به انرژی....................... تبدیل می کند.

6- سوخت کوره بلند در کارخانه ذوب آهن...................... نام دارد.

 

ج- پاسخ کوتاه بدهید:  (75/0)

7- نام دیگر تخته خرده چوب چیست؟                            (...........................)

8- یکی از آلیاژهای فلز مس را نام ببرید.                      (...........................)

9- کدام فلز دارای نقطه ذوب 660 درجه سانتیگراد است؟  (...........................)

 

د- جملات صحیح را با (ص) و جملات غلط را با (غ) مشخص کنید:  (75/0)

10- در ساخت یک صندلی، آزمایش و اصلاح نمونه اولیه « فرایند» نام دارد.          (             )

11- ژنراتور از وسایل انتقال و توزیع برق است.                                              (             )

12- فیبر از ذرات چوب مخلوط با آب، با استفاده از فشار و حرارت ساخته می شود. (             )

 

ه- به سوالات پاسخ تشریحی بدهید:

13- فناوری را تعریف کنید. (5/0)

 

14- برای هر یک از سیستم های زیر مثال بزنید: (5/0)

الف- هشدار دهنده (..........................)            ب- گرما زا (.............................)

 

15- دو بخش اصلی یک اتم را نام ببرید. (5/0)

 

16- دو مورد از نکات ایمنی به هنگام کار با برق و وسایل برقی را بنویسید. (5/0)

 

 

17- شمای فنی وسایل زیر را رسم کنید: (5/0)

الف- کلید یک پل (                         )             ب- جعبه تقسیم (                         )

 

18- بهداشت را تعریف کنید. (5/0)

 

 

19- دو روش ساده برای نابودی حشرات و جوندگان موذی بنویسید. (5/0)

 

 

20- دو مورد از عوامل آلوده کننده محیط زیست را نام ببرید. (5/0)

 

 

21- اصطلاحات زیر را در صنایع چوب تعریف کنید: (75/0)

الف- الوار:

ب- روکش چوبی:

 

 

 

 « موفق و پیروز باشید»

 

 

 

 

 

 « هو الفتاح العلیم »

مدرسه راهنمایی..........................

نام و نام خانوادگی:......................                                        تاریخ آزمون:....../...../....

نام کلاس:..........................                                                مدت آزمون:...........دقیقه

نام درس: آموزش حرفه و فن سال دوم                                      نمره:.........................

 

الف- پاسخ صحیح را مشخص کنید: ( 75/0)

1- قوس الکتریکی بیشتر در کدام نوع اتصال ایجاد می شود؟

الف- اتصال فاز به زمین                     ب- اتصال کوتاه

ج- اتصال فاز به بدنه                         د- اتصال زمین

2- وظیفه کدام قطعه در الکترونیک « ذخیره انرژی» می باشد؟

الف- مقاومت                 ب- ترانزیستور                ج- دیود                  د- خازن

3- کدام درخت « سوزنی برگ» است؟

الف- گردو                    ب- ملچ                           ج- نراد                   د- بلوط

 

ب- در جاهای خالی کلمه مناسب بنویسید: (25/1)

4- سه قسمت اصلی یک سیستم عبارتند: 1- ..................... 2- ..................... 3- خروجی

5- مناسب ترین آب برای آشامیدن، آب.............................است.

6- اتصال دو قطعه فلز به وسیله آلیاژی از فلزات................و.............. را لحیم کاری می گویند.

 

ج- پاسخ کوتاه بدهید: (75/0)

7- ماده اصلی سازنده IC چه نام دارد؟               (..........................)

8- یکی از ویژگی های آب آشامیدنی را نام ببرید.  (..........................)

9- وسیله گرم کردن محل لحیم کاری چه نام دارد؟ (..........................)

 

د- جملات صحیح را با (ص) و جملات غلط را با (غ) مشخص کنید: (75/0)

10- آخرین مرحله ساخت یک محصول فناوری، مرحله ارزیابی است. (            )

11- فعالیت کارخانه پارچه بافی بدون آب متوقف خواهد شد.             (            )

12- مسکن و آرام بخش از داروهای محرک است.                         (            )

 

ه- به سوالات تشریحی پاسخ دهید:

13- سیستم را تعریف کنید. (5/0)

 

14- برای خروجی سیستم رایانه دو مثال بنویسید. (5/0)

 

15- حفاظت الکتریکی یعنی چه؟ (5/0)

 

 

16- دو مورد از عواملی که موجب خالی شدن ذخایر آب و آلودگی آن می شود را بنویسید. (5/0)

 

 

17- دو مورد از داروهای کاهنده را نام ببرید. (5/0)

 

18- از چوب درختان پهن برگ  بیشتر در چه کارهایی استفاده می شود؟ « دو مورد»  (5/0)

 

 

19- خشک کردن چوب به روش طبیعی (هوای آزاد) را توضیح دهید. (5/0)

 

 

20- اتصال موقت را با ذکر یک مثال تعریف کنید. (5/0)

 

 

21- برای جوشکاری از چه دستگاه هایی می توان استفاده کرد؟ (5/0)

 

 

 

« موفق و پیروز باشید»

 

 

 

 

 

 « هو الفتاح العلیم »

مدرسه راهنمایی..........................

نام و نام خانوادگی:...........................                                  تاریخ آزمون:....../...../....

نام کلاس:..........................                                               مدت آزمون:...........دقیقه

نام درس: آموزش حرفه و فن سال سوم                                   نمره:...........................

 

الف- پاسخ صحیح را مشخص کنید: (75/0)

1- کدام قطعه بیشتر برای « تولید میدان مغناطیسی» به کار می رود؟

الف- ترانزیستور                 ب- سلف                 ج- مقاومت                د- دیود

2- چه واکسنی باید در صورت نیاز به مادران باردار تزریق شود؟

الف- فلج اطفال                    ب- سل                 ج- دیفتری                  د- کزاز

3- کدام گزینه از عوامل بیو لوژیکی تخریب کننده چوب ها  است؟

الف- مواد شیمیایی               ب- قارچ                ج- فرسایش                د- آتش سوزی

 

ب- در جاهای خالی کلمه مناسب بنویسید: (75/0)

4- در موتورهای الکتریکی قسمت اصلی و گردان را.......................می نامند.

5- کودک از سن............... ماهگی به بعد، به غذای کمکی هم نیاز دارد.

6- ورقه کاغذ از در هم رفتن الیاف.......................... به دست می آید.

 

ج- پاسخ کوتاه بدهید: (75/0)

7- کدام بیماری واکسن و درمان قطعی ندارد؟                  (.........................)

8- نام دیگر تفاله نیشکر در تهیه کاغذ چیست؟                (.........................)

9- از حشراتی که بیشترین صدمه را به چوب ها می زنند.   (.........................)

 

د- جملات صحیح را با (ص) و جملات غلط را با (غ) مشخص کنید: (75/0)

10- در اسلام یک ساعت تفکر از هفتاد ساعت عبادت بدون تفکر ارزشمند تر است. (           )

11- واحد اندازه گیری مقدار مقاومت الکتریکی، آمپر نام دارد.                            (           )

12- دینام، انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند.                          (           )

 

ه- به سوالات پاسخ تشریحی بدهید:

13- دو اصل مهم بهداشتی که در انتخاب مواد برای تولید محصولات فناوری لازمند را بنویسید. (5/0)

 

 

14- هر قسمت، مربوط به کدام سیستم فرعی یک دوچرخه است؟ (5/0)

الف- زنجیر (...............................)                  ب- لقمه ها (...............................)

 

15- وظیفه کلید تبدیل را با ذکر محل کاربرد آن بنویسید. (5/0)

 

 

16- انواع مالتی متر را نام ببرید. (5/0)

 

17- اصطلاحات زیر را در بهداشت تعریف کنید: (75/0)

الف- واکسن:

 

ب- رشد:

 

18- دو مورد از مراقبت های بهداشتی ، درمانی کودکان را بنویسید. (5/0)

 

 

19- برای تهیه روکش مصنوعی، ورقه کاغذ را از چه موادی عبور می دهند؟ (5/0)

 

20- کار کلاچ را در خودرو بنویسید. (5/0)

 

 

21- انواع فرمان اتومبیل ها را نام ببرید. (5/0)

 

22- یکی از قسمت های مغزی شیر دنباله کوتاه را بنویسید. (25/0)

 

« موفق و پیروز باشید »

 

[ جمعه بیست و دوم آذر ۱۳۸۷ ] [ 21:8 ] [ م. فخاری ] [ ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

اینجانب دبیر کار و فناوری دبیرستان دخترانه هستم وسعی دارم که مطالب جدید و خواندنی که در رابطه با این درس و اطلاعات عمومی و مناسبت های ویژه می باشد را خدمت شما ارائه دهم منتظر پیشنهادهای شما می باشم.